Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Về đây nguồn cội...Về đây nguồn cội…Về soi bóng bên dòng sông cạn...
Đón gió trời hong nắng chiều hôm
Oai linh nguồn cội Tây Sơn
Anh hùng vẫn đứng tay vờn kiếm cung

Thềm lịch sử một đời chinh chiến
Chí cơ đồ binh biến núi sông
Mắt xanh lấp lánh tang bồng
Hồn còn nguyên đó mặn nồng giang san

Trời đã phụ tấm lòng hào kiệt
Mộng nỗi niềm lịch sử vươn cao
Ao trời* mất ánh vì sao
Vũng* thưa thời thế mưa rào lượm danh

Người đã khuất chưa tròn nghĩa tử
Đất khô cằn mấy bận gian nan
Thói đời trí cạn cơ hàn
Hình hài phiêu bạt bụi mang gió trời

Về đây gối ruộng xưa áo vải
Khơi giếng nguồn thuở mẹ cha sinh
Thương miền cố quận điêu linh
Yêu tình cổ độ lưu tình nước non…
                           
                                       Thế Nhân
                                (Tây Sơn 10-07-2013)

Trích lại**:
   Nữ tướng Bùi Thị Xuân bị bắt. Nguyễn Ánh bèn sai người áp giải đến trước mặt rồi hỏi với giọng đắc chí:
- Ta và Nguyễn Huệ ai hơn?
Bà trả lời:
- Chúa công ta, tay kiếm tay cờ mà làm nên sự nghiệp. Trong khi nhà người đi cầu viện ngoại bang, hết Xiêm đến Tàu làm tan nát cả sơn hà, cùng đều bị chúa công ta đánh cho không còn manh giáp. Đem so với chúa công ta, nhà ngươi chẳng qua là ao trời nước vũng.


(Điện thờ Tây sơn tam kiệt và các vị tướng lĩnh)(Giếng nước thân phụ Tây Sơn tam kiệt)

(Cây me cổ thụ vườn nhà Tam kiệt...)