Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Về qua tháng sáu...Về qua tháng sáu


  Bước về qua chiều tháng sáu
  Trượt hoài dấu cũ không tên
  Cánh phượng hồng rơi bao độ
  Có còn gọi nhớ bắt đền

Cuộc tình qua miền góc phố
Mưa mùa tóc rối ngây thơ
Mềm vai hong tình nắng đổ
Ta về vết xước tình khờ
   
   Lỗi chờ lênh đênh hẹn ước
   Ngõ đời lữ khách bon chen
   Lạc loài thời gian phố chợ
   Níu bàn tay lạ tìm quên…

Người đi nhạt màu kí ức
Gió luồng tri kỷ đong đưa
Ta về ve sầu thả khúc
Nắng mưa tháng sáu mây đùa…

                                   THẾ NHÂN