Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Cuộc cách mạng Internet...

Cuộc cách mạng internet   Trong các cuộc cách mạng tư tưởng (kiến thức) nhân loại. Có lẽ, phải nói đến khi người ta chứng minh được trái đất tròn, khi phát minh truyền thông điện tử và nhất là cuộc cách mạng xã hội internet

   Khi được biết trái đất tròn tự xoay quanh mặt trời, con người đã hình thành khái niệm về "định luật vạn vật hấp dẫn" và nhận thức sự sinh diệt của vũ trụ…nhờ hiểu biết đó, phần lớn người ta cũng đã tự mình giải phóng ra khỏi tư tưởng “chế độ” nô lệ thần thánh

   Khi những phát minh sóng điện tử âm thanh, hình ảnh truyền qua khoảng cách không gian, mọi người được mở rộng tầm mắt ra thế giới để thấy nhiều khác biệt: Những tập tục văn hóa luân lý, điều kiện sống, luật lệ hành pháp hay quan niệm “thuần phong mỹ tục”…và bắt đầu tự tin vào giá trị sự thật bằng kiến thức khoa học hơn!

   Ngày nay, công nghệ Wifi internet đã hòa mạng toàn cầu. Đây, mới thực sự là cuộc cách mạng lớn! Vì khi thiết bị di động gọn nhẹ, thông minh (smart) trở thành phương tiện phổ thông, ứng dụng thực tiễn cho mọi hoạt động xã hội…thì thế giới sẽ chuyển mình tiến tới một nền văn minh tự động hóa, năng động hơn...

   Có lẽ, trừ người có tinh thần khoa học…những người sống trước thế kỷ 21 khó mà hình dung được sự thay đổi phát triển xã hội thông dụng bằng công nghệ vi tính hiện đại? Và, cũng có nghĩa: Những hệ ý thức học thuyết hay chủ nghĩa xã hội chính trị, cơ cấu xã hội, quân sự trước đó…nay, hầu hết trở thành dĩ vãng lạc hậu!

   Internet không chỉ là công cụ giải trí, hay thế giới ảo như người ta tưởng(?) Vì, tiện ích của Internet không đơn thuần là: Thư điện tử (email), trò chuyện trực tuyến (chat), công cụ tìm kiếm (search engine)! Hệ thống bảo mật điện tử đã có khả năng thiết kế, quản lý điều hành phổ thông hóa dịch vụ thương mại, chuyển ngân, y tế, giáo dục (chữa bệnh từ xa, học hành)…mà còn là thế giới mở cung cấp đa dạng khối lượng thông tin và dịch vụ khổng lồ. Một kỷ nguyên điện tử xã hội bao gồm tất cả các lĩnh vực: Thương mại, chính trị, quân sự, nghiên cứu, giáo dục, văn hóa…

   Vì vậy, cuộc cách mạng Internet không chỉ rút ngắn khoảng cách không gian, thời gian làm bước tiến lịch sử xã hội phát triển nhanh hơn…mà còn là phượng tiện truyền thông đại chúng để mọi người đều có thể trở thành một công dân điện tử trong một xã hội điện tử (!) Và, với xã hội điện tử thì quyền lực truyền thông không còn dễ dàng khép kín, độc quyền kiểm soát tư tưởng, định hướng xã hội được nữa…

   Nhờ công nghệ điện tử hiện đại hóa thông qua phương tiện trực tuyến, người ta có thể mưu cầu chuyển tải thông tin nhanh nhạy, bày tỏ nhận thức chính kiến, cởi mở tâm tình khuất lấp, phô bày bất công, chứng minh sự thật! Những ý kiến, tư duy khác biệt cũng tự tạo ra nhân tố suy luận khiến con người biết khiêm tốn, tìm hiểu sâu rộng hơn về đời sống quanh mình. Tiếp cận kiến thức mở rộng đem lại sự cảm thông tôn trọng, điều dị biệt rồi sẽ được xây dựng nguyên lý bằng lòng bao dung, thỏa thuận…

   Đối với những xã hội còn “gập ghềnh”, tự kỷ ý thức hệ, khác biệt văn hóa…thì ở đây vẫn sẽ luôn là một thế giới có dung hòa “phẳng”! Sự bình đẳng trên mọi thông tin đa phương sẽ là cơ hội cho trào lưu hóa tư tưởng tiến bộ hội tụ, tích lũy thời gian khai phóng những ý chí hủ lậu, giải phóng  thiển cận, giáo dục hạn hẹp…
 
    Những cuộc cách mạng đem đến ý tưởng bình đẳng, khai hóa văn minh thế giới đều có bóng dáng khoa học, tri thức! Và, bao giờ cũng làm cho những kẻ độc tài chính trị, cực đoan tôn giáo, hay những người còn lẫn quẫn bên lề văn hóa bảo thủ…thường miễn cưỡng, khó chấp nhận(!) Nhưng, khoa học vốn có cội nguồn sinh trưởng từ tạo hóa để phát triển tự nhiên hướng về tương lai, nên vẫn rời xa khoảng cách quá khứ...vì đây không phải là một “quy trình” quyền lực ích kỷ do ai đó sắp đặt, mà là thiên hướng hành trình tự nhiên từ sức mạnh tri thức nhân loại...vô cùng và ngẫu nhiên khi đi tìm giá trị của mọi sự thật (chân lý)!?