Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Văn hóa ứng xử...

   Văn hóa ứng xử…
(Suy tư…)     
   Văn hóa ứng xử không phải là một quan niệm cá nhân của bạn hay tôi? Mà đó là giá trị nhân văn mặc định được phổ cập trong xã hội loài người...

   Văn hóa hình thành là do suy nghĩ, tư tưởng, thói quen, hành động? Vì vậy, văn hóa cách sống có thể tạo ra số phận cá nhân hay định mệnh xã hội nào đó…

    Văn hóa thể hiện nhân cách của một người thường lệ thuộc cá tính, gia đình, trường học. Nhưng, văn hóa xã hội của một đất nước, vùng miền…lại ảnh hưởng nhiều từ điều kiện sống, môi trường: Tập tục địa phương (lễ nghĩa), xu hướng chính trị (giáo dục, luật lệ, hành pháp).

    Nhận thức văn hóa…chưa hẵng nằm trong lề lối văn chương, kiểu cách thi phú hoặc xa xôi “kinh điển”, mơ hồ “truyền thống”, biểu ngữ lòe loẹt hô hào suông. Vì văn hóa sự thật chỉ thể hiện hành vi khi nó tác động đến cách đối xử giữa người với người, dân tộc này với dân tộc khác…sẽ cho ta biết văn hóa nơi đó có văn minh tiến bộ hay còn lạc hậu khiếm khuyết…

   Đến nay, với sự phát triển khoa học hiện đại! Quan sát từ một xã hội có sức mạnh kinh tế, phục vụ hiệu quả đời sống nhân sinh…luôn được đánh giá cao là có văn hóa ứng xử cộng đồng một cách: Hòa đồng, tôn trọng, lịch thiệp...

   Sự hòa đồng sẽ tạo thiện cảm, sự tôn trọng khuyến khích nhân tài, sự lịch thiệp gieo niềm hạnh phúc. Nghĩa là: Dù bạn theo chủ nghĩa hay tôn giáo nào? Triết lý phương đông hay phương tây…thì chân lý văn hóa nhân sinh cao thượng, đúng đắn vẫn thuộc về giá trị bình đẳng…   

   Xu hướng xây dựng thể chế dân chủ cho một xã hội tương lai là điều hiển nhiên, thuộc về hệ quả nhân văn tha nhân, rộng mở…bởi nơi đó có văn hóa chính trị bình đẳng, pháp trị. Với phương thức quản lý xã hội kinh tế thị trường sẽ tạo ra văn hóa sống động, hòa đồng đời sống mưu sinh cho tất cả mọi người. Sự lịch thiệp từ thái độ học vấn tôn trọng gía trị nhân phẩm…mới có thể thúc đẩy sự phát triển khoa học kỹ thuật, giáo dục đời sống, nhiều cơ hội có hiệu xuất kinh tế xã hội hơn…

   Không có bằng chứng cho thấy rằng: Cực đoan chính trị hay dạy con hiếu thảo là có giá trị văn hóa đúng? Bởi phẩm chất đó có từ ý thức nhân sinh hoặc thuộc về đức tính…

   Sự khác nhau của các nền văn hóa dân tộc, khoảng cách địa lý, thói quen nhân sinh là chuyện bình thường ý nghĩa cho mưu cầu hạnh phúc! Những sở đoản, sở trường văn hóa (tính cách, bản sắc văn hóa) có thể gây vài ngộ nhận về quan điểm sống? Nhưng, đó là lẽ tự nhiên thường tình, đa dạng nhu cầu do tâm lý…miễn là vẫn nằm trong giới hạn lòng tự trọng, ý thức văn hóa cộng đồng.

   Đã có quá nhiều sự đẫm máu, nước mắt mặn đắng trôi qua dòng lịch sử nhân loại do những cuộc chiến tham vọng thống trị, tranh giành kinh tế…Nhưng, có lẽ cách chiếm đoạt “ ý thức hệ” là cuộc chiến văn hóa nhân cách sai lầm, gây đố kỵ chia rẽ lâu dài nhất…
  
   May thay, thế giới ngày nay đã thu hẹp khoảng cách văn hóa bởi sự phát triển mạnh về khoa học thông tin, sự cần thiết liên quan giữa các nền kinh tế…Nên dẫu bạn có quan niệm văn hóa là một khái niệm (quá khứ) hay định nghĩa (thực dụng)…thì giá trị văn hóa tương lai vẫn tùy thuộc vào sự tiến bộ (hay thay đổi) từ sức mạnh của văn hóa khoa học kỹ thuật: Chính trị, thương mại, dịch vụ, sản xuất…mới theo kịp nhu cầu phát triển đời sống xã hội để mà tồn tại!

    Suy cho cùng…có lẽ, giá trị của văn hóa nhân loại luôn hướng về phía trước, được chứng minh từ đỉnh cao của khoa học. Còn giá trị tâm hồn, kỷ cương xã hội là nhờ trông cậy vào nơi học thức con người có nhân cách văn hóa thân thiện…