Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Xin đời một niềm vui...Xin đời một niềm vui


Xin đời một niềm vui
Trên đồi hoang sỏi đá
Có phiến sầu ngu ngơ
Ta nằm nghe gió thở
Ngủ quên chốn mịt mờ…

Xin ngày chọn bình yên
Em về qua ngõ nhớ
Mắt liếc từ xa xưa
Môi cười vẫn hé nụ
Trả treo miếng ngọt vừa…

Xin người gọi mùa xuân
Thơm lòng đơm hoa trái
Dâng chút buồn vu vơ
Cho đời đành mắc nợ
Hẹn thêm kiếp tình cờ…

Xin chờ cuộc tình sau
Nghe lời con tim nói
Đan ngón bàn tay ngoan
Chân về bên suối đợi
Gặp nhau bến không lời…

                           Thế Nhân