Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Dịch thơ...

Dịch thơ…
 (Mạn đàm…)

  Có người hỏi tôi về “quan điểm”? So sánh, phân tích cách dịch bài thơ Nam quốc sơn hà đã thay đổi trong sách giáo khoa mới…
   Ở đây, Tôi (@thenhan) chỉ là kẻ tò mò “vác bút giang hồ” (cười) đi tìm tình yêu nghệ thuật văn chương, thỉnh thoảng mạn đàm rêu rao chút xíu thơ ca (trong blog) cho đời vui…chứ không bàn về tư tưởng, học thuyết (sự chủ quan)!
   Đối với công tác giáo dục cộng đồng? Tôi nghĩ không nên sử dụng quan điểm. Vì giáo dục thuộc tính nhân văn và giá trị lợi ích thuộc về năng lực phát triển cho lẽ phải, hài hòa cho tất cả mọi người…
  Ngày nay, với công nghệ vi tính lập trình sẵn…dịch ra ý các ngôn ngữ thông dụng là một điều cũng đơn giản! Chỉ khó là khi chuyển hóa ngôn từ, ngữ điệu là điều không phải ai cũng làm được trọn vẹn. Vì văn hóa ngôn ngữ (phong tục, tập quán) của mỗi dân tộc, vùng miền đôi khi mang hàm ý khác nhau. Đó là chưa nói khi dịch công văn, thơ, nhạc, tiểu thuyết…cần cho đúng ý niệm, quy cách, tinh thần, giai điệu ngôn ngữ…
   Nếu nguyên bản dịch (phiên âm) từ Hán-Nôm là:
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
       Tiệt nhiên định phận tại thiên thư,
    Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
     Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.
   Thì hầu hết mọi người cũng đoán (dịch) được ý tứ bài thơ này…vì trong đó có một phần ước lệ, thói quen ngôn từ Việt! Nhưng, để tạo lại một bài thơ thuần ngữ (Việt) hôm nay vào dòng văn học, có tính nhân văn là điều không dễ tùy tiện…
   Đã từ lâu người ta đã quen thuộc và gần như đi vào nhận thức qua nhiều thế hệ, có giá trị giáo khoa thuần túy với bài dịch của Trần Trọng Kim (1883 – 1953 là một học giả danh tiếng, sử gia, nhà sư phạm…) vì nó cũng theo quy tắc thất ngôn tứ tuyệt, hoặc trong bát cú (thơ Đường luật):
  Sông núi nước Nam vua Nam
       Rành rành định phận tại sách trời
   Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời
    Hiện nay, trong sách giáo khoa lớp 7 (tập 1) thay đổi một bản dịch khác (dù cùng một ý nghĩa) có ghi đồng tác giả là: Lê Thước (1891-1975. Nhà giáo) và Nam Trân (1907-1967. Nhà thơ):

    Sông núi nước Nam vua Nam
Vằng vặc sách trời chia xứ sở
   Giặc dữ cớ sao phạm đến đây?
       Chúng mày nhất định phải tan vỡ

    Điều tôi lo ngại, thắc mắc? Là bài thơ (dịch) đó có đúng theo nguyên tác thừa nhận và được sự đồng ý thay thế bản dịch Trần Trọng Kim trong khoa giáo…của 2 tác giả Lê Thước và Nam Trân không? (vì họ mất từ lâu).

   Nhưng, về mặt nội dung thì chẳng có gì khác nhau. Tất cả đều dựa sát ý tứ và nghĩa từ mà dịch. Vì với Hán-Nôm…người bình thường cũng khái quát được ý nghĩa và khi cần họ vẫn tham khảo (internet) để tự dịch được, không cần phải là học hàm, học vị…
   Chỉ có điều quan trọng trong dịch thơ…là người dịch phải có chuyên môn, kiến thức (qui tắc, luật lệ) về thể loại thơ đó và nên phù hợp với thời điểm (lịch sử), văn hóa nhân gian, đối tượng văn học...chứ không đơn giản là chỉ cần đúng ý nghĩa mà được?  
   Sở dĩ, có băn khoăn, bàn cải? Bởi, người ta chưa hài lòng lắm với bản dịch mới thay thế (Lê Thước- Nam Trân) vì ít nhất là khó đọc bởi ngữ điệu vần “trắc” (thơ cải biên), không phù hợp thông thường với thơ ca Việt (cả thơ Đường- Trung Quốc) vốn xuôi vần “bằng”….
   Ngoài ra, nếu xét về ngôn từ định nghĩa hay khái niệm (ý tứ) thì rất có nhiều dấu hỏi được đặt ra cho một loại thơ mang tính văn bản hay đối đáp mà lại thiếu rõ ràng: Người ta khó chấp nhận sắc thái tu từ ví von“vằng vặc”(cường độ sáng của ánh trăng)…khi thay thế văn tự đã khẳng định tiệt nhiên! Còn phân biệt “Giặc dữ” là một khái niệm “lạ” với kẻ xâm phạm lãnh thổ quốc gia (không lẽ có loại “giặc hiền”?) Hoặc tính từ dùng ngôi thứ “chúng mày”…là hơi thô, thiếu nhã nhặn so với yêu cầu trang nhã văn học và định ngữ “nhất định tan vỡ” vẫn còn mơ hồ khi chưa rõ yếu tố hành động (đánh) quân sự (?).
    Giả sử…chỉ có một bản dịch duy nhất. Có lẽ chẳng ai ý kiến gì? Vì người ta vẫn hiểu được ngụ ý của bản dịch đó! Hoặc ít nhất là tôn trọng tập quán văn hóa (ngôn ngữ) quá khứ. Nhưng, khi có 2,3…bản dịch khác nhau, thì người bình thường (độc giả) cũng sẽ cảm nhận, so sánh được cái hay, cái dở của thơ ca, hoặc sẽ nhận ra tính hợp lý trong đạo ứng xử nhân văn…
   Và dù bài thơ có thay đổi cho phù hợp với xu thế lịch sử, thời đại thì cũng phải xứng đáng, có giá trị ngôn ngữ quốc thi, quốc thiều…
   Sự cải biên vụn vặt thường không phải là cách thức cải cách giáo dục thẩm mỹ thuần túy. Nếu sự thay đổi tạo ra băn khoăn về học thức, hoặc gây tranh cải cảm tính trong dư luận, thì cũng đã là điều chớ nên tự ý làm...

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Giá trị của lịch sử...

Giá trị của lịch sử…
(tư duy luận…)
  


    Thật là bất hạnh khi bước vào đời chúng ta không biết mình là ai?

    Sẽ là ảo vọng khi tìm lối vào học vấn, tài năng mà không biết mình đang ở chặng đường nào của năng lực và kiến thức?

   Chẳng có gì phi lý hơn khi càng học…càng mù mờ, tăm tối khi đứng giữa những chọn lựa nhân sinh mà sờ soạng tương lai?

   Biết và hiểu được về lịch sử là một phần kiến thức phát triển xã hội tự nhiên nhân văn và khoa học. Người ta khó mà trần trải tương lai nếu chưa nếm được những gì trong quá khứ…

   Hiện nay, những người làm công tác giáo dục vẫn đang “thao thức”, còn tụ tập hội thảo về môn học lịch sử dù chỉ là đơn giản phổ thông giáo dục? Mặc dù…ai cũng hiểu đó là học vấn khái quát sử ký được ghi chép lại từ những sự kiện liên quan đến xã hội, đất nước, con người…

   Sở dĩ, có chuyện cần hội ý bàn bạc, thảo luận về môn học lịch sử? Là vì những năm dài qua người ta thấy rõ phần lớn học sinh đã trưởng thành mà sao vẫn còn èo uột, mù mờ với lịch sử nước nhà. Và thực tế là môn lịch sử cũng không được coi trọng qua trình thi cử! Lỗi lầm (nếu có) này…dĩ nhiên thuộc về sư phạm, khoa giáo, phương thức tuyển cử…hoặc nghĩa là có sự giới hạn nào đó trong trọng dụng kiến thức nhân tài xã hội?

   Thực tế…lịch sử của các dân tộc lâu đời (hàng ngàn năm) thường được xây dựng trên truyền thuyết, cổ tích phản ánh từ thiên nhiên, sự kiện. Vì thế, chỉ cần tuần tự giáo khoa với những niên đại từ các nhân vật lịch sử cho cấp tiểu học (lớp 3-5) là đã đủ tóm lược sơ yếu lịch sử của một dân tộc, đất nước. Với Lịch sử khoa học cận đại…phần lớn thế giới (văn hóa, chính trị, địa lý) thường được hình thành bởi sau đệ nhị thế chiến (1945). Và vì nó mang tầm vóc quốc tế nên được trình bày ở cấp 3 trung học (lớp 11- 12) ở sách lược khảo cứu xã hội…

   Kiến thức về lịch sử (sự kiện) không phải là môn giáo dục tư tưởng, hoc thức thiên vị quan điểm chính trị của cá nhân nào? Và môn lịch sử phổ thông thường được trình bày trình tự theo thời gian với hiện tượng liên quan về văn hóa, chính trị, khoa học. Những ảnh hưởng nhân sinh từ các cuộc chiến tranh do xâm lược hoặc đối đầu… đại diện bởi triều đại, thể chế kèm theo nhân vật lịch sử.

    Thật khó mà chọn tự do trong sự ích kỷ? Vì mọi kiến thức và tài năng đều có nền tảng từ học vấn tôn trọng sự thật! Giá trị lịch sử…có lẽ, không cần bàn cải để môn học thuộc sở hữu (quy ước) về khoa hoc tự nhiên hay khoa giáo xã hội! Vì giáo dục học đường đều thuộc về phạm trù (bao gồm) khoa học xã hội nhân văn! Con người không biết quá khứ thì khó nắm bắt được kinh nghiệm hiện tại mà xây dựng tương lai tốt hơn…

   Hiểu biết về lịch sử của gia đình, đất nước và thế giới…là nhu cầu, vốn kiến thức “tự nhiên” của những người biết quan tâm đến vai trò, vị trí của mình đang cố gắng làm một thành viên tích cực xã hội. Lịch sử có thể có điểm mốc khởi động, nhưng chưa bao giờ dừng lại, nó còn viết tiếp sang trang ở tương lai…

   Khi họ (những nhà khoa học) tìm hiểu về nguồn gốc của loài người không phải là trò chơi thú vị, để tò mò hoặc thiết lập đường mòn tư tưởng…mà muốn biết tương lai thực sự của nhân loại hành trình về đâu?