Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Giá trị của lịch sử...

Giá trị của lịch sử…
(tư duy luận…)
  


    Thật là bất hạnh khi bước vào đời chúng ta không biết mình là ai?

    Sẽ là ảo vọng khi tìm lối vào học vấn, tài năng mà không biết mình đang ở chặng đường nào của năng lực và kiến thức?

   Chẳng có gì phi lý hơn khi càng học…càng mù mờ, tăm tối khi đứng giữa những chọn lựa nhân sinh mà sờ soạng tương lai?

   Biết và hiểu được về lịch sử là một phần kiến thức phát triển xã hội tự nhiên nhân văn và khoa học. Người ta khó mà trần trải tương lai nếu chưa nếm được những gì trong quá khứ…

   Hiện nay, những người làm công tác giáo dục vẫn đang “thao thức”, còn tụ tập hội thảo về môn học lịch sử dù chỉ là đơn giản phổ thông giáo dục? Mặc dù…ai cũng hiểu đó là học vấn khái quát sử ký được ghi chép lại từ những sự kiện liên quan đến xã hội, đất nước, con người…

   Sở dĩ, có chuyện cần hội ý bàn bạc, thảo luận về môn học lịch sử? Là vì những năm dài qua người ta thấy rõ phần lớn học sinh đã trưởng thành mà sao vẫn còn èo uột, mù mờ với lịch sử nước nhà. Và thực tế là môn lịch sử cũng không được coi trọng qua trình thi cử! Lỗi lầm (nếu có) này…dĩ nhiên thuộc về sư phạm, khoa giáo, phương thức tuyển cử…hoặc nghĩa là có sự giới hạn nào đó trong trọng dụng kiến thức nhân tài xã hội?

   Thực tế…lịch sử của các dân tộc lâu đời (hàng ngàn năm) thường được xây dựng trên truyền thuyết, cổ tích phản ánh từ thiên nhiên, sự kiện. Vì thế, chỉ cần tuần tự giáo khoa với những niên đại từ các nhân vật lịch sử cho cấp tiểu học (lớp 3-5) là đã đủ tóm lược sơ yếu lịch sử của một dân tộc, đất nước. Với Lịch sử khoa học cận đại…phần lớn thế giới (văn hóa, chính trị, địa lý) thường được hình thành bởi sau đệ nhị thế chiến (1945). Và vì nó mang tầm vóc quốc tế nên được trình bày ở cấp 3 trung học (lớp 11- 12) ở sách lược khảo cứu xã hội…

   Kiến thức về lịch sử (sự kiện) không phải là môn giáo dục tư tưởng, hoc thức thiên vị quan điểm chính trị của cá nhân nào? Và môn lịch sử phổ thông thường được trình bày trình tự theo thời gian với hiện tượng liên quan về văn hóa, chính trị, khoa học. Những ảnh hưởng nhân sinh từ các cuộc chiến tranh do xâm lược hoặc đối đầu… đại diện bởi triều đại, thể chế kèm theo nhân vật lịch sử.

    Thật khó mà chọn tự do trong sự ích kỷ? Vì mọi kiến thức và tài năng đều có nền tảng từ học vấn tôn trọng sự thật! Giá trị lịch sử…có lẽ, không cần bàn cải để môn học thuộc sở hữu (quy ước) về khoa hoc tự nhiên hay khoa giáo xã hội! Vì giáo dục học đường đều thuộc về phạm trù (bao gồm) khoa học xã hội nhân văn! Con người không biết quá khứ thì khó nắm bắt được kinh nghiệm hiện tại mà xây dựng tương lai tốt hơn…

   Hiểu biết về lịch sử của gia đình, đất nước và thế giới…là nhu cầu, vốn kiến thức “tự nhiên” của những người biết quan tâm đến vai trò, vị trí của mình đang cố gắng làm một thành viên tích cực xã hội. Lịch sử có thể có điểm mốc khởi động, nhưng chưa bao giờ dừng lại, nó còn viết tiếp sang trang ở tương lai…

   Khi họ (những nhà khoa học) tìm hiểu về nguồn gốc của loài người không phải là trò chơi thú vị, để tò mò hoặc thiết lập đường mòn tư tưởng…mà muốn biết tương lai thực sự của nhân loại hành trình về đâu?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét