Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Lữ thứ...

 Lữ thứ…Người đi lên đồi vắng
Một sớm ngày tinh khôi
Để nghe ghềnh thác đổ
Hỏi thăm chốn quê nhà
Bao giờ dòng khô cạn
Bến đời có pha phôi …

Người đi qua đường phố
Lạc dấu chiều xa xôi
Ngồi bên thềm lá đổ
Hỏi thăm phố thật thà
Bây giờ ra quán chợ
Vẫn còn chút tình cờ…

Mộng người như phiêu lãng
Lữ thứ đâu ngày về
Trên thời gian giông gió
Có cuộc tình lê thê
Một thời không trở lại
Buồn vui gió trăng thề

Người đi qua ngày tháng
Chợt thấy lòng bao dung
Đợi đêm về bóng đổ
Hỏi chăn chiếu hững hờ
Thương đời sao hiu quạnh
Yêu người chớ ngại ngần…

                           Thế Nhân