Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Tìm về với nhauTìm về với nhau

Tìm về với nhau
Bến chờ sông đợi
Ngày tàn cơn mơ
Xoá vết dại khờ
   Từ độ Anh Em
   Đôi bờ chân mỏi
   Xích xiềng đêm đen
   Ngăn cách tình người
  
Tìm lại chốn xưa
Núi mòn non cạn
Lệ mừng phôi pha
Lấp lánh vào đời …
   Từ dạo thương đau
   Đường đời rong ruổi
   Lối về ăn năn
  Xin chút ngậm ngùi

Thế giới loài người
Muôn đời mắc nợ
Thù hằn bơ vơ
Sa sút phận người
   Có mấy cuộc tình
   Bao lần hy vọng
   Đợi mùa hư hao
   Nuối tiếc ngọt ngào

Tìm vào xót xa
Nghiêng sầu trút phận
Từng bàn tay ngoan
Chấp nối nhọc nhằn
   Ngày buồn qua mau
   Cây đời thay đổi
   Cội nguồn đơm hoa
   Toả bóng thật thà…

                    THẾ NHÂN