Thứ Năm, 24 tháng 8, 2017

Mê lộ...

Mê lộ…
(rong đời…)   Các nhà khoa học có luận điểm rằng: “Không thể che dấu mặt trời, mặt trăng và sự thật”

  Nhưng, xã hội loài người không đơn giản như định luật tự nhiên, hệ nhân quả có thể thay đổi thất thường! Vì, con người biết đánh lừa sự thật để xây dựng chân lý trên nền tảng giả dối…

   Về ý nghĩa nào đó: Mê lộ là con đường tô vẽ sự thật trên địa hình dối trá! Tất cả, chúng ta bước vào cuộc sinh tồn đều đi trên con đường đó, với những nhu cầu phương tiện khác nhau. Có thể, chỉ vì sở thích thói đời bon chen, hay hoàn cảnh mục đích sống? Nên, người ta vô tình lẫn lộn ý nghĩa đấu tranh sinh tồn bằng sự cướp đoạt…

   Chỉ cần một chút thật thà thì ai cũng nhận ra rằng: Cuộc đời là cuộc chơi nhiều khi phải tự dối mình, lừa người(?) Bởi, biện hộ cho triết lý sống cá nhân nên người ta dễ dàng đánh tráo khái niệm, hoặc bẻ cong lẽ phải. Điều đó có thể bình thường theo luận điểm văn chương “khôn ngoan”hay văn hóa “tế nhị”…nhưng lại tạo ra một thế giới chất chứa đầy hoài nghi (?)

      Thực tế, niềm tin của con người có thể hình thành từ lòng tham hay vì sự bất lực (!) Nhầm lẫn giữa ảo tưởng và lãng mạn, gian manh ngỡ là trí thức, thói quen bảo thủ, lười suy nghĩ đổ thừa cho số phận, định mệnh…

   Xu hướng và bản chất người đời thường khó thoát khỏi mệnh đề tâm lý hủy hoại lòng cao thượng! Nên, rất khó mà bàn bạc đạo đức, tài năng với kẻ có xu hướng độc tài chính trị, hay thỏa thuận lương tâm (ngoài tiền bạc) với người đang có mục đích lợi nhuận. Và, cũng không có giá trị thực tế gì…khi tìm lời khuyên về đời sống mưu sinh, tình yêu, hạnh phúc gia đình từ những người vốn có cách sống đơn thân tự kỷ, tư tưởng tu hành thoát tục.

   Ngày nay, với bước phát triển tư duy văn minh rộng mở (khoa học đời sống) …người ta không còn rỗi hơi phiếm luận, tranh cãi về "chủ nghĩa" chính trị, “triết học” duy vật, duy tâm. Và, ngay cả tôn giáo cũng chỉ còn là học thuyết của lương tâm. Rõ ràng hệ lụy nhân quả là thuộc tính cách, tư tưởng (quan niệm) và do thể chế pháp luật xã hội (cuộc đời) tạo ra định mệnh xã hội, số phận con người…

   Chính vì vậy, người ta cần pháp lý dân chủ, xã hội hóa minh bạch giá cả, thuế khóa và các giáo hội cần tách rời khỏi quyền lực thế tục. Vì, sự cực đoan giáo dục, tư tưởng độc đoán chính trị, thao túng thị trường, truyền bá mê tín, hủ lậu…thường bóp méo kiến thức, lệch lạc nhân cách và ảo tưởng về mọi sự thật (!)