Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Nhát ma...


Nhát ma…   Ma là một danh từ chung chỉ định cho bóng hình người chết! Vong linh (hay linh hồn) cũng là một tên gọi khác phát xuất cùng ý niệm…

  Nhưng, trong ngôn ngữ đời sống thì ma thường dùng làm tính từ hành vi hoặc trạng từ cách thức: Ma mị (xảo trá), ma nhập (điên khùng), ma cô (lưu manh), ma giáo (bịp bợm), ma tăng (gian sư)…Vì, trong lĩnh vực khoa học hay các tôn giáo chính thống đều không thừa nhận có loài ma lang thang cõi người! Ngay cả luật pháp của các nền văn minh khác nhau cũng chưa ai đem kẻ là ma hay người bị tâm thần ra làm nhân chứng, vật chứng…

  Có lẽ, muốn thấy ma chỉ có cách là tham gia chơi Halloween. Nhưng, mục đích lễ hội lại là "sự hài hước và chế giễu để đối đầu với quyền lực của cái chết".

   Vậy, tại sao có người vẫn tin ma là nhân vật có thật? Chắc hẵn phải có kẻ nhát ma và có người bị ma nhát (cười)! Thực ra, từ lâu người ta cũng có rất nhiều cách để lý giải nguyên nhân từ  kẻ thích ảo tưởng đến những người bị hoang tưởng…với nghi vấn sống chi phối bởi hoàn cảnh tâm lý văn hóa xã hội tín ngưỡng hoặc do bạc nhược thần kinh y học sức khỏe

  Vong linh (ma) là “bạn hay thù”? Tin hoặc không tin thì lịch sử nhân loại cũng chưa từng ghi nhận ai chết vì bị ma nhát, chỉ có những kẻ trục lợi người sống từ những người đã chết là điều thấy rõ, dễ hiểu…

   Dù sao…ma ít nhất nó cũng gây ra vô số truyện tò mò hấp dẫn! Nhiều người thích xem phim ma hơn cả người sợ ma. Nên, người ta có vẻ thích dọa “ông kẹ” với trẻ con và hù “nhát ma” người lớn (hic)!