Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Gót phiêu duGót phiêu du
(Hát để xót xa thân phận…cho những xã hội vắng lòng tự trọng, thiếu niềm tin vào con người. Cho những người không tình yêu, lang thang không lý tưởng…)


Đồi  hoang vu
Núi rừng sương khói chập chùng
Người phiêu lưu
Không bờ không bến ngày sau
Sông nước đợi nào chờ
Một bóng thuyền mịt mờ
Buồn đi đây đó…
Cuộc tình mây gió tìm nhau
Ngày cô liêu
Rong tình trên phố hoa đèn
Về liêu xiêu
Mặt người son phấn buồn hiu
Qua phố chợ lạnh lùng
Ghé quán đời ngại ngùng
Đèn mờ đom đóm…
Gập ghềnh cô xóm tiêu điều
Gót phiêu du…
Quên ngày quên tháng đi tìm thời gian
Đời phiêu du…
Qua miền gian dối thương thân phận người
Ngày thênh thang
Không nhà không bóng hẹn hò
Chiều lang thang
Mộng thường ghé nấm mộ hoang
Nghe gió lời thì thầm
Trong nắng vàng dần tàn
Một đời phiêu lãng…
Đợi mùa khăn gói kinh cầu.

                               Thế Nhân