Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Sài Gòn mưa bay...


Sài Gòn mưa bay...

Sài gòn phố thả mưa bay
Định đời cao ốc vun vầy thời gian
Qua cầu rủ gió lang thang 
Lạc đường chật chội miên man lối về

Dòng người dắt díu lê thê 
Tình như có lẽ vụng về trăm năm
Con đường ngắn bỗng xa xăm
Đèn xanh đèn đỏ âm thầm duyên đưa

Hẹn hò tự thuở xanh xưa
Gặp nhau tìm cõi úa mùa tóc mây
Người đi váy ngắn lắc lay
Ta về ướt áo ngỡ say ái tình... 

                                        @thenhan

(Hi hi...@ xuống phố Sè-Gòng)