Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Tiễn đưa mẹTiễn đưa mẹ

Mẹ ra đi trong đêm dài vô tận
Vì sao rơi lấp lánh rụng rồi tan
Mẹ ra đi phố khuya thềm lá đổ
Gió ru hời lặng lẽ tiễn pha phôi

Mẹ yêu ơi! Xa xôi ngày vơi cạn
Lời ru xưa héo úa gọi mùa phai
Người gian nan tóc xuân thì đã bạc
Cõi đi về hoá cát bụi thời gian

Thời gian không bao giờ trở lại
Giấc trưa nồng để nghe tiếng ầu ơ
Mẹ ơi! Nhớ thương thời thơ dại
Bếp lửa hồng thuở ấy tiếc xa vời

Mẹ ra đi xanh xao giờ ly biệt
Cùng hương hoa trỗi khúc nhạc sầu đưa
Đời chia ly xót xa lòng hiu quạnh
Níu ân tình con tiễn mẹ ra đi…

                              Thế Nhân