Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Người trí thức?


Người trí thức?


   Thông thường, người ta vẫn xem người có bằng cấp (từ đại học trở lên) là nhóm người trí thức(!) Có thể,  quy ước thuộc danh từ (chỉ định) cho những ai có học vị xã hội…

  Thực ra, Trí-thức vốn là một tính từ ghép…được mô tả là người có học vấn và kiến thức sâu xa về một, hoặc nhiều lĩnh vực so với mặt bằng hiểu biết của xã hội. Chính vì vậy, trí thức không chỉ đơn thuần ở trong quan niệm trình độ văn hóa, lĩnh vực chuyên môn hay đẳng cấp nghề nghiệp danh xưng, mà còn mở rộng khái niệm chung cho những người có năng lực đủ nhân cách đại diện cho xã hội nữa…

  Hiểu theo nghĩa sâu xa giác ngộ! Người trí thức phải có tư duy phản biện, khoa học xã hội. Họ sẽ không hề thiên kiến, cảm tính đứng nghiêng về phía đảng phái chính trị, tôn giáo, chủng tộc, giòng họ…hay bất kỳ một chủ thuyết phân biệt nào? Bởi, đó là nguyên lý sở học xã hội  tự nhiên (kiến thức) với tư cách học vấn nhân bản (lương tâm).

  Có ai đó nhận định rằng: Trí thức là người không giàu, cũng không nghèo (?) Vì, lý tưởng hay “chí lớn” của một cá nhân chỉ là thứ triết lý thời cuộc hữu hạn, phát xuất từ tư tưởng ích kỷ thắng thua so với ý thức cao thượng, bao dung cộng đồng nhân sinh…

  Là một trí thức chưa hẳn họ có tài năng, có hạnh phúc riêng tư! Nhưng, trên tinh thần tự trọng, hệ quả giá trị ý thức …về mặt quản lý, điều hành xã hội thì lịch sử luôn chứng minh: Muốn xây dựng nên xã hội công bằng văn minh, phát triển khoa học thì chỉ có giới trí thức mới làm được …

  Giới trí thức hay nhân tố ý thức? Không tạo môi trường cho những “con mọt sách” khoe khoang học giỏi mà phải hiện thực tài năng vào đời, cống hiến tương lai (hành động trí thức). Nhân loại đã chứng kiến khá nhiều người không có bằng cấp (tự học) vẫn trở thành những nhà bác học lỗi lạc trong nhiều lĩnh vực phát triển xã hội, nhân sinh. Điều đó, đủ lý luận để chứng minh cần có một nền tảng giáo dục tự do học thuật mới khai phóng được trí thức…

  Trong ngôn ngữ trí thức? Người ta không vọng ngữ rao giảng đạo đức, quyền lực, tiền bạc…chỉ có hiện thực lương tâm và nhân sinh quan hạnh phúc!?
  Xã hội chúng ta hiện có, còn thực sự bao nhiêu người trí thức?