Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Ngày lễ phụ nữ...

“Ngày lễ” phụ nữ…   Theo lịch sử thế giới ghi nhận ngày 8/3/1908…ở Mỹ đã diễn ra cuộc xuống đường đầu tiên, đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ (quyền bầu cử, việc làm và tiền lương). Ngày đánh dấu (kỷ niệm) đáng ghi nhớ về bình đẳng giới và những giá trị đạo đức xã hội cần ưu tiên quan tâm đặc biệt đến phụ nữ và trẻ em gái…

   Nhưng, nhiều nơi vẫn hay (còn) gọi ngày mồng tám tháng ba (8/3) là “ngày lễ” phụ nữ, hoặc nhiều tờ báo dùng “vinh danh” phụ nữ…Xét về mặt sử dụng ý nghĩa “lễ phụ nữ” hay “vinh danh phụ nữ” đã thấy có cái gì đó ngộ nhận hoặc phô trương so với tinh thần, giá trị cần thiết cho cuộc cách mạng xã hội bình đẳng giới …

   Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên khi người phụ nữ phương tây không thích tặng hoa, quà trong ngày này (8/3)! Vì họ cảm thấy chỉ là “hình thức” sự thể hiện đó “bất bình đẳng” so với mục đích chính của lễ kỹ niệm…

   Có thể, họ quan niệm (hay nhận thức): Văn hóa, lễ nghi chỉ là một phần thể hiện tư tưởng giáo điều, hành động tượng trưng…nó thường ngược lại hiện thực, và ảo tưởng sẽ không làm con người văn minh hơn. Sự thật, tặng hoa và quà nên tránh những mục đích, lý do chung…chỉ khi nào người ta muốn thể hiện ngụ ý đặc biệt riêng giữa cá nhân với nhau!

   Hành động văn hóa khác nhau sẽ thay đổi giá trị khác nhau? Ngày 8/3 nên là ngày mà các hệ thống quản lý luật pháp xã hội, hay mỗi cá nhân chúng ta cần kiểm tra, thiết lập, giáo dục thái độ bảo vệ  phụ nữ. Lady first…không chỉ đơn giản là kiểu cách lịch sự, ưu tiên dành cho phái nữ mà còn là luật lệ đánh giá nhân cách của đàn ông qua cách cư xử với “phái yếu”, một ý thức mưu cầù hạnh phúc thuộc tính đạo đức xã hội con người, định luật văn hóa trí thức của bình đẳng giới…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét