Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Mưa qua phố...

Mưa qua phố...Lộng áo trôi chiều thả gió đưa
Mây về lược tóc rối hao mùa
Mưa rơi đẫm phố dầm tình tự
Chân bước mềm vai ướt mộng đùa
Lối nhớ lò dò đời hẹn ước
Đường mơ hun hút bóng xa xưa
Cây buồn đứng rũ buông tê tái  
Lề vắng chơi vơi rớt giọt thừa...


Trời ngỡ chắc rằng em với tôi
Yêu nhau thế đó để pha phôi
Ai về cuốn gió duyên se phận
Kẻ đứng đong mưa mệnh định đời
Ngày tháng hư hao mùa vọng ảo 
Thời gian vần vũ mộng xa vơi
Tình phai một thoáng rồi quên lãng
Tựa gió mưa qua lộng áo người...

                                Thế Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét